TOP PLACES TO EAT IN THE BAY AREA/SAN JOSE

Share it with your friends Like

Thanks! Share it with your friends!

Close

MC VIỆT THẢO- CBL (600)- PHỞ 90 DEGREE in SAN JOSE CALIFORNIA, USA- Nov 7, 2017 CHUYỆN BÊN LỀ lần thứ 600 với Việt Thảo được thực hiện vào ngày 2 tháng 11 năm 2017 tại Nhà Hàng Phở 90 Degree ở Việt Nam Town, Thành phố San Jose, California Hoa Kỳ. Nội dung: _ Phở Sườn Bò, Tái, Tái đập cháy, Bê thui tương Cự Đà, Gầu vàng. _ Phở Đặc biệt Việt Thảo Combination. _ Phở Áp chảo Bò, Hải Sản. _ Bún Bò Huế Tái, Đuôi bò. _ Cơm gà Hải Nam Kim Chi. _ Cơm Bò Lúc lắc. _ Trà Thái. Phở 90 Degree Vietnamese Restaurant. 999 Story Road. San Jose, CA. 95122 Tel. (408) 993-9090

Call Now ButtonCall Andy For Details