NetViet Stories – Chuyện một người Úc yêu Nha Trang | NETVIET TV

NetViet TV – Kênh truyền hình VTC 10 NETVIET

Phát sóng liên tục 24h/7 bằng tiếng Anh và tiếng Việt, gồm 3 phiên bản phù hợp với múi giờ của châu Á, châu Âu và châu Mỹ, các bản tin của kênh VTC10- NETVIET vẽ lên bức tranh toàn diện nhất về các sự kiện văn hóa, kinh tế, và xã hội trong và ngoài nước.
✦ Website: http://netviettv.net
✦ Facebook: https://www.facebook.com/NETVIETVTC10
✦ Youtube: https://www.youtube.com/netvietvtc

  • Tags: -

Comments

Write a comment

*