Paris By Night 53 Part 2 of 3 – Thiên Đường Là Đây

Thiên Đường Là Đây Paris By Night 53 (PBN 53) Part 1 of 3. Released in 2006. Thuy Nga Productions.

1. Cô Tấm Ngày Nay – Như Quỳnh, Loan Châu, Bảo Hân, Châu Ngọc (3:32)

2. Tuyết Lạnh – Hoàng Lan, Trường Vũ (11:11)

3. Biết Phải Làm Sao – Tuấn Ngọc, Thúy Anh (19:52)

4. Hài Kịch: Người Đàn Bà Cao Số – Ái Vân, Hồng Đào, Trang Thanh Lan, Quang Minh (26:30)

5. Trả Nợ Tình Xa – Nguyễn Hưng, Lưu Bích (56:52)

6. Đò Dọc – Mỹ Huyền, Hoàng Lan (1:02:07)

  • Tags: -

Paris By Night 53 Part 2 of 3 – Thiên Đường Là Đây

Thiên Đường Là Đây Paris By Night 53 (PBN 53) Part 1 of 3. Released in 2006. Thuy Nga Productions.

1. Cô Tấm Ngày Nay – Như Quỳnh, Loan Châu, Bảo Hân, Châu Ngọc (3:32)

2. Tuyết Lạnh – Hoàng Lan, Trường Vũ (11:11)

3. Biết Phải Làm Sao – Tuấn Ngọc, Thúy Anh (19:52)

4. Hài Kịch: Người Đàn Bà Cao Số – Ái Vân, Hồng Đào, Trang Thanh Lan, Quang Minh (26:30)

5. Trả Nợ Tình Xa – Nguyễn Hưng, Lưu Bích (56:52)

6. Đò Dọc – Mỹ Huyền, Hoàng Lan (1:02:07)

  • Tags: -